♦ Tasarım Takip Bilgi.xlsx

Çalışmalara ortak klasörden ulaşabilirsiniz. Tasarım Koduna (örneğin ‘E63’) göre incelebilirsiniz:

\\192.168.1.4\Ortak\REKLAM ORTAK\Kontrol Edilen Çalışmalar

Eski çalışmalarla kıyaslama yapmak için ortak klasörde dosyaları Tasarım Koduna göre incelebilirsiniz:

\\192.168.1.4\Ortak\REKLAM ORTAK\Final Dosyalar

Eski tasarım formlarına da ortak klasörden ulaşabilirsiniz. Tasarım Koduna göre inceleyebilirsiniz:

\\192.168.1.4\Ortak\REKLAM ORTAK\Tasarım Onayları

Direkt linklerdir. Linkleri açmaya izin verilmiyorsa, manuel geçiş yapın.